Die aktuellsten News


«Seniorenfreundliche Gemeinden» désormais disponible en français

«Seniorenfreundliche Gemeinden» désormais disponible en français - Guide pour la mise en œuvre d’un plan communal pour les personnes âgées

Artikel lesen


Design for all- Schëffleng for all!

Nodeems mer de 15.10.2014 eng éischt Aféierung an den Thema „Design for All“ kritt hunn, ass direkt eng ganz lieweg Diskussioun entstanen. Mär sinn an eiser Meenung bestätegt gin, dass et eng gutt Idi ass, wa mer eis Gedanke maachen, wat jidder Eenzelnen vun eis kann dozou bäidroen, fir aus Schëffléng eng vun deenen agréabelsten Uertschaften aus dem Land ze machen.


Et soll net bei de gudden Intentioune bleiwe mee no der Informatioun soll d’Aktioun kommen.


Duerfir hu mir och schon direkt den 20.10.2014 eng éischt Réunioun vun eisem neien Aarbechtsgrupp „Design for all –Schëffléng for all“ ofgehalen a mär hunn eis drop geeenegt, dass mer eis als alleréischt mat de Froen ronderëm d’Mobilitéit beschäftegen. Selbstverständlech ass dat en „oppenen Aarbechtsgrupp“ wou all Mënsch wëllkomm ass.

 

Artikel lesen


Edukation Demenz Angehörige

Edukation Demenz fir Angehöreger ass een psychoedukativt Konzept,  dat no engem wëssenschaftlechen evaluéierten Programm vun der Prof. Dr. Sabine Engel entwéckelt an op Wirksamkeet iwwerpréift ginn ass.

D’Ziel vun dësem Konzept ass:

  • Verbesserung vun dem Wuelbefannen vum Betraffenen an vum Entourage
  • Förderung vun der Kommunikatioun mat der demenzerkrankter Persoun


Der ala ass et wichteg den Betraffenen an dem Entourage op dem Wee vun der Demenz ze begleeden an bidd dofir am  Joer 2015 Edukation Demenz  vun qualifizeierten Formateuren fir d’eischt hei zu Lëtzebuerg un.

“Edukation Demenz” get op lëtzebuergesch gehalen.


Ären Uspriechpartner ass d´Lynn Schlesser T. 26 007 249


Alzheimer-Café

All 1. Mëttwoch am Mount vun 16h00-18h00

Dir hutt Froen zum Thema Demenz?


Dir wëllt Iech nëmmen informéieren oder einfach nolauschteren?


Ouni Rendez-vous, wéini Dir wëllt, an wéi laang Dir wëllt.


Kommt eis besichen, kommt bis eran gesprong!

Fir weider Informatiounen: Tél. 26007-1

 


25e anniversaire de l’asbl « Aide pour personnes âgées Prënzebierg »

Favoriser la participation active des personnes âgées au sein de la société

Lors des festivités du 25e anniversaire de l’asbl « Aide pour personnes âgées Prënzebierg », Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l’Intégration a souligné le rôle extrêmement important que jouent les Clubs Seniors au sein de notre société.

En proposant des activités culturelles, sportives et de loisir aux personnes âgées de plus de 50 ans, les Clubs Seniors ont pour but de promouvoir la participation active des personnes âgées. « Ils permettent de sortir les personnes d’un isolement social éventuel, ils aident à les maintenir en bonne santé et donc à augmenter leur qualité de vie », a estimé la ministre.

« Mais la participation active des personnes âgées permet en même temps de faire bénéficier les jeunes générations et la société de leurs expériences et compétences », a ajouté Corinne Cahen. « Il faut donner la chance aux personnes plus âgées de transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire aux générations futures ». « Il importe de faire découvrir à chaque génération les spécificités et les valeurs de l’autre et de favoriser la solidarité intergénérationnelle ».

Lors de la manifestation, la ministre a également évoqué l’importance de l’intégration des migrants âgés : « Dans une société qui compte 45% d’étrangers, il importe de sensibiliser davantage les personnes non-luxembourgeoises à l’offre dans les structures existantes ».


LANCEMENT DU SITE INTERNET WWW.VIVREAVECUNEDEMENCE.LU

« Il faut éviter les tabous »

La démence est une maladie qui touche quelques 6.000 personnes au Luxembourg.

 

Afin de lever les tabous, d’en parler et surtout d’informer, la ministre de la Famille et de l’Intégration Corinne Cahen a présenté le 1er octobre 2014 le site www.liewematdemenz.lu et www.vivreavecunedemence.lu .

 

Cliquez ici pour télécharger l'affiche.

 

 


Kino Mat Haerz

Kino


BeeSecure

Cliquer ici pour télécharger le dépliant en FR et DE

Site Internet

 


nach oben


 

 

Aktivitäten 60+ / Activités 60+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit gesunder Ernährung und viel Bewegung alt werden

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien manger et bouger en vieillissant

 

 

 

 

 

 

 

 

La brochure peut être commandée au Ministère de la Famille et de l'Intégration Tel : 247-86000

 

 

Praktischer Ratgeber für Senioren

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide pratique pour Seniors

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia pratico para seniores

 

 

 

 

 

 

 

 

Guida pratica per gli anziani